top of page

PRIVACYVERKLARING


Beauty Parlor Miranda, gevestigd aan Vaesrade 9, 6361 HH Nuth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Beauty Parlor Miranda

Vaesrade 9

6361 HH Nuth

Telefoonnummer: 06-55558543

Website: www.beautyparlormiranda.nl

Email: info@beautyparlormiranda.nl


Persoonsgegevens die Beauty Parlor Miranda verwerkt:

Beauty Parlor Miranda verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat cliënt gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder een overzicht  van de persoonsgegevens die z​ij verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

Emailadres

Gegevens m.b.t. gezondheid/ huidaandoeningen via intakeformulier


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgevens die Beauty Parlor Miranda verwerkt:

Beauty Parlor Miranda heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Als u ervan overtuigd bent dat Beauty Parlor Miranda  zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met info@beautyparlormiranda.nl, dan zal deze informatie direct verwijderd worden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Beauty Parlor Miranda persoonsgegevens verwerkt:

Beauty Parlor Miranda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te contacteren over afspraken of eventuele annulering van een afspraak;

- de afhandeling van een betaling;

- verzenden van aanbiedingen/nieuwsbrief/reclamefolder;

- u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;

- contact op te nemen via telefoon of e-mail, indien dit nodig is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren;

- voor- en na foto's om het resultaat te kunnen bekijken;

- voor uitvoering van de behandelovereenkomst met haar cliënten of het verkopen van producten.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Beauty Parlor Miranda bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van haar diensten, zal Beauty Parlor Miranda deze persoonsgegevens verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Beauty Parlor Miranda verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.


Hoe  persoonsgegevens beveiligd worden:

Beauty Parlor Miranda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@beautyparlormiranda.nl

bottom of page